Q&As

Vill du läsa svaren i avsnittet med vanliga frågor på ditt språk? I rullgardinsmenyn ovan kan du ändra språk.

Tillbaka

Biocidal Products Regulation

Parallel Trade

Är ett parallellhandelstillstånd ett godkännande av en biocidprodukt?
Ett parallellhandelstillstånd är inte ett godkännande av en biocidprodukt. I enlighet med klargörandena i förordning (EU) nr 334/2014 (om ändring av vissa bestämmelser i biocidförordningen) är ett parallellhandelstillstånd ett undantag från artikel 17 i biocidförordningen – produktgodkännandekravet. 
 
Enligt artikel 53 i biocidförordningen medger ett parallellhandelstillstånd att innehavaren av tillståndet tillhandahåller på marknaden och använder en biocidprodukt i en medlemsstat (införselmedlemsstaten), om biocidprodukten är godkänd i en annan medlemsstat (ursprungsmedlemsstaten) och om biocidprodukten är identisk med en biocidprodukt som redan godkänts i införselmedlemsstaten (referensprodukten). 
 
Den behöriga myndigheten i införselmedlemsstaten måste undersöka om de två biocidprodukterna är identiska i enlighet med lagstiftningen och kan begära information från ursprungsmedlemsstaten. 
 
 

Categories Display