Lärdomar från utvärdering av registreringsunderlag

I enlighet med artikel 58 i Reach-förordningen offentliggör Echa den 28 februari varje år en rapport om de framsteg som myndigheten gjort under det föregående kalenderåret avseende utvärdering. Echa måste särskilt ta upp rekommendationer till eventuella registranter för att ge stöd till förbättringar i kvaliteten i framtida registreringar. Liknande praktiska råd finns särskilt i de relaterade praktiska vägledningarna och illustrativa exempel i de publicerade bästa metoderna.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)