Guide för kvalitet i registreringsundelag

Guiden för kvalitet i registreringsunderlag är ett verktyg med vars hjälp registranter kan kontrollera sina ämnesdataset och underlag i IUCLID för brister och inkonsekvenser innan de lämnar in sin registrering eller förfrågan till Echa. Verktyget uppdateras regelbundet utifrån Echas erfarenheter av olika utvärderingsaktiviteter. Guiden för kvalitet i registreringsunderlag finns med som en separat flik i IUCLID-insticksprogrammet Valideringsguiden (tidigare TCC-insticksprogram). 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)