Nationella stöd- och informationspunkter

Din nationella stöd- och informationspunkt är den instans du i första hand bör vända dig till om du har frågor som rör biocidförordningen, CLP-förordningen och Reach-förordningen. Dess personal kan ge dig råd på ditt eget språk och är insatta i lokala förutsättningar som kan vara av betydelse för att kunna uppfylla kraven i förordningarna. Du hittar deras kontaktuppgifter nedan.