Vägledning i korthet

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) utarbetar en serie förkortade versioner av vägledningsdokumenten för Reach för att göra de motsvarande vägledningsdokumenten som publiceras av myndigheten mer tillgängliga för industrin.

I dessa dokument förklaras med enkla termer huvuddelarna i den fullständiga vägledningen för industrins chefer, inklusive chefer vid små och medelstora företag. Företagen kan på så sätt få en snabb överblick av vad de olika aspekterna av Reach innebär för dem. Sådana förkortade dokument med kortfattad vägledning kan inte innehålla alla detaljer och vi rekommenderar därför att den fullständiga vägledningen konsulteras vid eventuella tveksamheter.

Vissa av dessa dokument har översatts eller kommer att översättas till officiella EU-språk. Du har tillgång till dessa översättningar på denna webbsida: använd språkmenyn överst till höger på sidan.

 

Kortfattad vägledning om krav för ämnen i varor

 

Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument ( Uppdaterad 26/01/2018)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument

 

Vetenskaplig forskning och utveckling (FoU), produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD)
Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument (21/11/2017)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument (28/11/2017)
Kortfattad vägledning om registrering

 

Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument (30/08/2017)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument

 

Kortfattad vägledning identifiering och namngivning av ämnen enligt Reach och CLP

 

Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument (05/04/2017)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument

 

Kortfattad vägledning om gemensamt utnyttjande av data

 

Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument (28/03/2017)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument

 

Sammanställning av säkerhetsdatablad

 

Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument (17/12/2015)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument

 

Nedströmsanvändare
Kortfattad vägledning
hämta PDF-dokument  (13/12/2013)
Relevant vägledning
hämta PDF-dokument

 

Kortfattad vägledning om kemikaliesäkerhetsbedömning

 

Kortfattad vägledning
Observera att denna Vägledning i korthet är inaktuell. Vi hänvisar i stället till kapitel 6 i Praktisk vägledning för chefer för små och medelstora företag och Reach-samordnare.
ladda ned pdf-dokument
Relevant vägledning
Mer
 

Categories Display