Handlare med mycket farliga kemikalier

Importerar du kemikalier som är förbjudna eller kraftigt begränsade i EU?

Det kan vara industriella kemikalier, växtskyddsmedel eller biocider som importeras i form av ämnen, blandningar eller varor. I så fall kanske du måste uppfylla kraven i förordningen om förhandsgodkännande (PIC). 

I så fall måste du

  • se till att importen är tillåten enligt relevant lagstiftning (t.ex. Reach-förordningen, förordningen om biocidprodukter, förordningen om växtskyddsmedel och nationell lagstiftning),
  • rapportera de importerade mängderna till relevant myndighet i EU.

Kontrollera om din kemikalie är en av dem som omfattas av PIC-avsnittet.

Exporterar du även utanför Europeiska unionen?

Om någon eller något av dina industriella kemikalier, växtskyddsmedel eller biocider är förbjudna eller kraftigt begränsade i EU är det högst troligt att du måste uppfylla kraven i PIC-förordningen. Det innebär att du måste underrätta Echa om exporten (antingen i form av ämnen eller som blandningar/varor) och i vissa fall även ansöka om förhandsgodkännande från det importerande landet. 

Kontrollera om din kemikalie är en av dem som omfattas av PIC-avsnittet.

 

Categories Display