Lämna in nedströmsanvändarrapporter om klassificeringsavvikelser

Inlämning med hjälp av Reach-IT

Rapporteringens olika steg - se handboken om hur man utarbetar en nedströmsanvändarrapport: How to prepare a downstream user report.. Observera att kravet att anmäla en ny klassificering gäller alla ämnen, såväl registrerade som oregistrerade.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)