PPORD

Sammanfattning

Om ditt ämne används för produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) kan du lämna in en PPORD-anmälan till Echa för att kunna utnyttja ett undantag från registreringsskyldigheten.

Du måste först vara registrerad i Reach-IT.

Ta fram din anmälan med hjälp av den senaste versionen av IUCLID och lämna in den via Reach-IT.

Förbereda och lämna in ett underlag

  1. Läs handboken om hur man förbereder registrerings- och PPORD-underlag: How to prepare registration and PPORD dossiers. 
  2. Skapa dina PPORD-anmälningsunderlag i IUCLID.
  3. Använd insticksprogrammet för IUCLID:s valideringsassistent för att påvisa saknad information och förhandsgranska vissa verksamhetsregler.
  4. Använd insticksprogrammet för avgiftsberäkning i IUCLID för att beräkna avgiften för ditt PPORD-anmälningsunderlag.
  5. Ditt PPORD-anmälningsunderlag ska lämnas in via Reach-IT.

Läs hjälptexterna i Reach-IT för att få steg-för-steg-instruktioner.

Så snart Echa har kontrollerat att informationen är fullständig och att den relevanta PPORD-avgiften är betald får du ett PPORD-anmälningsnummer av Echa.

Förbereda och lämna in ett underlag för att begära en PPORD-förlängning

En begäran om förlängning av en PPORD ska skapas i IUCLID som en spontan uppdatering av den aktuella anmälan och sedan lämnas in genom Reach-IT.

OBS: lämna in din begäran minst fyra månader före slutet av ditt undantag och se till att betala avgiften inom 30 dagar för att myndigheten ska kunna garantera en snabb handläggning före utgångsdatumet.

När du förbereder ditt underlag i IUCLID ska du följa anvisningarna i handboken: Hur man förbereder registrerings- och PPORD-underlag.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)