Så lämnar du in och uppdaterar din klassificerings- och märkningsanmälan

Du kan bara lämna in din anmälan elektroniskt, via Reach-IT-portalen på Echas webbplats. För att kunna göra det måste du först registrera dig i Reach-IT och skapa ett konto.

Du kanske redan har ett konto, har lämnat in en eller flera anmälningar och nu vill du lämna in en uppdatering. Enligt artikel 41 i CLP-förordningen ska anmälarna och registranterna göra sitt bästa för att komma överens om vilken post som ska läggas in i registret för samma ämne, och det är därför vanligt att anmälningarna uppdateras.

Följ dessa steg för att upprätta och lämna in en ny anmälan eller en uppdatering av en anmälan:

 1. Skapa ett konto i Reach-IT
  Om du redan har ett konto behöver du inte skapa ett nytt konto för att lämna in en anmälan. Om du har glömt ditt användarnamn och/eller lösenord till Reach-IT, kan du använda kontaktformuläret för ECHA-konton för att begära hjälp.
 2. Skapa en anmälargrupp (valfritt)
  Anmälare kan bilda en grupp av tillverkare och/eller importörer och anmäla den klassificering och märkning som de har kommit överens om till klassificerings- och märkningsregistret. Detta steg är inte obligatoriskt. En grupp av tillverkare och/eller importörer kan skapas i Reach-IT.
 3. Upprätta en anmälan om klassificering och märkning eller en uppdatering
  Du kan antingen använda IUCLID eller onlineunderlag. Om du har lämnat in din anmälan som en del av ett registreringsunderlag, måste du lämna in en registreringsuppdatering (artikel 22 i Reach-förordningen) för att uppdatera anmälan.

  Följ länkarna nedan för mer information om de tillgängliga verktygen och för att kontrollera vilket verktyg som passar dig bäst.

   

  IUCLID
  Du kan skriva in alla uppgifter som krävs i IUCLID-datauppsättningen och skapa ett underlag för klassificerings- och märkningsanmälan.
  • I IUCLID kan du ange fler än en sammansättning för samma ämne (om det till exempel finns olika föroreningsprofiler) och länka varje sammansättning till en särskild klassificering och märkning. Varje anmälare kan bara lämna in en anmälan per ämne och detta är det enda verktyget där du kan anmäla flera sammansättningar för ett och samma ämne.
  • Den som tidigare använt IUCLID kan tycka att detta är praktiskt.
  • Det kan även vara praktiskt för dem som ska lämna in en registrering enligt Reachförordningen innan tidsfristen för registrering 2018 löper ut.

   

  Onlineunderlag
  Du kan skriva in de uppgifter som krävs manuellt i Reach-IT.
  • Om du bara ska anmäla ett fåtal ämnen och för närvarande inte använder IUCLID kanske du föredrar att göra en anmälan online via Reach-IT.
  • Det kan vara ett praktiskt alternativ för små och medelstora företag, om anmälan gäller ett fåtal ämnen och enskilda juridiska enheter.
  • I onlineverktyget kan du instämma med en klassificering och märkning som redan anmälts eller registrerats av ett annat företag.
  Observera: Om dina klassificerings-, märknings- och förpackningsskyldigheter fullgjorts genom gruppanmälningar, är det bara den importör eller tillverkare som lämnat in anmälan på dina vägnar som kan uppdatera den. Du måste därför kontakta importören eller tillverkaren om du behöver uppdatera den anmälda klassificeringen.
 4. Lämna in din uppdatering eller anmälan om klassificering och märkning
  • När du har förberett IUCLID-filen för din anmälan om klassificering och märkning kan du skicka den till ECHA via Reach-IT. Du kan kontrollera ditt underlag innan du lämnar in det till ECHA med Validation Assistant (kontroll av verksamhetsregler). IUCLID-insticksprogrammet kan laddas ned via webbplatsen för IUCLID.
  • Om du använde onlineunderlaget i Reach-IT, vägleds du av hjälptexterna i programmet för att lämna in din anmälan om klassificering och märkning.

Innehållet i det offentliga klassificerings- och märkningsregistret uppdateras regelbundet. Alla nya anmälningar och uppdateringar av befintliga anmälningar inkluderas i nästa uppdatering.

Viktig information vid uppdatering av en anmälan

Identifieringskrav

För en lyckad inlämning av en uppdatering måste din klassificerings- och märkningsanmälan vara tydligt identifierad som en uppdatering av en tidigare lyckad anmälan och innehålla följande obligatoriska uppgifter:

 • Referensnumret för den klassificerings- och märkningsanmälan som du vill uppdatera. Referensnumret har följande format: 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • Det EG-nummer eller listnummer som ditt ämne har tilldelats.
 • Det tidigare inlämningsnumret (endast för anmälningar som lämnats i IUCLID)
 • En motivering till uppdateringen (t.ex. en ändring av klassificering och märkning för att följa artikel 41).

Specifika krav för de olika verktygen

Uppdatering av klassificerings- och märkningsanmälan kräver följande:

 • I IUCLID: ange det tilldelade referensnumret (anmälningsnumret) i avsnitt 1.3. Du måste också ange det föregående inlämningsnumret i dokumenthuvudet, klicka på rutan "update" och ange skälen till uppdatering i "update reason".

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)