Reach-IT

Reach-IT är det centrala IT-systemet som stöder industrin, medlemsstaternas behöriga myndigheter och Europeiska kemikaliemyndigheten när det gäller att säkert skicka, behandla och hantera data och underlag. Dessa tre parter har var och en åtkomst till specifika funktioner i Reach-IT som de kan använda för att uppfylla sina förpliktelser enligt Reach- och CLP-förordningarna. Reach-IT erbjuder också en säker kommunikationskanal mellan de tre parterna för att hjälpa dem att samordna behandlingen och utvärderingen av data och underlag.