Echas molntjänster

Echas molntjänster är en säker onlineplattform som används för att distribuera Echas it-applikationer in i en privat molnmiljö. Tjänsten är uppbyggd inuti Echas IT-infrastruktur, och användningen av kodad kommunikation, regelbundna säkerhetsgenomgångar och uppdateringar av samtliga komponenter säkerställer att dina molndata är säkra och att ingen annan kommer åt dem.

Den första tillgängliga tjänsten är inriktad på IUCLID eftersom den är avgörande för registreringsfristen 2018. Dess funktioner prioriteras i enlighet med behoven hos små och medelstora företag (SMF).

IUCLID-molnapplikationen används i en webbläsare och kompletterar därför IUCLID-applikationen när det gäller att hjälpa små och medelstora företag att registrera sina kemikalier inför nästa tidsfrist för registrering.

För att få tillgång till molntjänsten loggar du in med identifieringsinformationen till ditt Echa-konto. Det är samma uppgifter som du till exempel använder för tillgång till Reach-IT. Om du inte har ett Echa-konto kan du skapa kontot på webbsidan för Echas molntjänster innan du använder en tjänst.

Efter att du loggat in kan du välja mellan de tillgängliga tjänsterna:

  • IUCLID-molnet för SMF
  • Provversion av IUCLID-molnet

 

IUCLID-molnet för SMF

Med denna tjänst kan du alltid arbeta med den senaste versionen av IUCLID i molnet, utan att installera IUCLID på din dator eller en företagsserver.

Tjänsten som är avsedd för små och medelstora företag och deras konsulter ger upp till 1 GB datalagringsutrymme, fullständigt bearbetade säkerhetskopior och en särskild hjälpcentral för kundsupport. Du kan alltid sammanställa och validera dina registreringsunderlag online.

Tjänsten har ett enkelt gränssnitt som hjälper dig fokusera på dina arbetsuppgifter inför registreringsfristen för Reach 2018. Du kan alltid starta IUCLID:s molnkund (den traditionella versionen av IUCLID som lagrar data i molnet) för att komma åt alla funktioner i IUCLID 6 om så behövs.

 

Provversion av IUCLID-molnet

Prova IUCLID:s molntjänster och arbeta helt på nätet utan att behöva installera någonting lokalt. Du får 100 MB datalagringsutrymme och regelbundna uppgraderingar till den senaste IUCLID-versionen.

Denna provversion är ett bra tillfälle till att utbilda användarna i IUCLID-molnet. Eftersom det är en provversion, säkerhetskopieras dock inga data och finns det heller ingen särskild hjälpcentral för kundsupport för icke-tekniska frågor.

 

Konsulter – dra nytta av fördelarna

IUCLID:s molntjänster möjliggör ett mer öppet samarbete mellan konsulter och deras SMF-kunder i förberedelserna inför registreringsfristen för Reach 2018. Små och medelstora företag kan lätt ge konsulterna tillgång till sina data i IUCLID-molnet. Ett öppet samarbete hjälper små och medelstora företag att bättre förstå de data som lämnats in för registrering och att vara helt förberedda på framtida uppdateringar.

IUCLID-molnet är gratis för små och medelstora företag eftersom det inte finns några IT-kostnader, och konsulter kan ge sina kunder mer valuta för pengarna.

Ett mer öppet och interaktivt sätt att arbeta hjälper också till att vinna kundens förtroende.

Med provversionen av IUCLID-molnet kan konsulter erbjuda sina tjänster och utbilda alla sina kunder.

 

Varför ska du använda Echas molntjänster?

Echas molntjänster ger dig detta:

  • Tillgång varsomhelst och närsomhelst till den senaste versionen av IUCLID-applikationen, som underhålls av Echa.
  • Echas regelbundna och automatiska säkerhetskopiering av data.
  • Enkelt onlinesamarbete. Företag kan förbättra sin datasäkerhet genom att minska antalet lokala kopior.
  • Lyhörd onlinesupport dygnet runt varje dag i veckan.

 

Categories Display