Nätverk

Genomförandet av Echas ersättningsstrategi för säkrare kemikalier kräver samarbete mellan flera intressenter. Samarbetsnätverk spelar en viktig roll för att samordna och främja innovation och välmotiverad ersättning.

Nätverk för ersättning

Echa har inrättat ett nätverk för att intressenter ska kunna utbyta information om ersättning och för att främja gränsöverskridande samarbete inom EU. Det inledande mötet hölls i oktober 2017.

Intresserad av att gå med i nätverket? Det är öppet för alla som är intresserade av att aktivt stödja ersättningsinitiativ inom EU, och sammanför myndigheter och organ, industrin, icke-statliga organisationer, den akademiska världen och rådgivare.

 

 Ersättning med säkrare kemikalier – europeiskt nätverk för informationsutbyte

LinkedIn-gruppen är en plats för samarbete där man diskuterar och utbyter information om hur man kan ersätta med säkrare kemikalier. Gruppen har som mål att sammanföra myndigheter, branschorganisationer, företag, forskare, icke-statliga organisationer och andra berörda aktörer med dokumenterat intresse och erfarenhet av ersättning på EU-nivå.

 Nätverket för personer som arbetar med samhällsekonomisk analys och analys av alternativ enligt Reach

Nätverket för personer som arbetar med samhällsekonomisk analys och analys av alternativ enligt Reach (Network of REACH SEA and Analysis of Alternatives practitioners, NeRSAP) har inrättats för att främja utbyte av synpunkter och information om koncept, metoder och erfarenheter i samband med samhällsekonomisk analys och analys av alternativ enligt Reach och EU:s eller ländernas kemikalielagstiftning. Nätverket bygger på samarbete mellan Echa, medlemsstaterna och intressenter från industrin och icke-statliga organisationer.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display