Ämnesidentifiering

Reach kräver att alla registranter anger tillräcklig information för att identifiera sina ämnen. Det får bara finnas ett registreringsunderlag för varje ämne, så företag som använder samma ämne ska skicka in registreringen tillsammans.

 

Redogör tydligt för vad du har registrerat
  • Kontrollera att den sammansättning som du rapporterar för ditt ämne (den juridiska enhetens sammansättning) ligger inom profilen för ämnesidentiteten för det registrerade ämne som rapporteras i den ledande registrantens underlag.

 

Utnyttja tillgängliga rapporteringsfält i IUCLID fullt ut
  • Om du är ledande registrant uppdaterar du underlaget åt alla deltagande registranter för att använda de nya rapporteringsfunktionerna för fälten för ämnesidentitetsprofil och testmaterial.

 

Visa dina testmaterials relevans
  • Om du är ledande registrant rapporterar du beståndsdelarnas identiteter och deras koncentrationsvärden för varje testmaterial som används för att generera data för informationskraven i bilagorna VII till XI.
  • Ange information om testmaterialet i relevanta fält i IUCLID under varje endpointpost.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)