PPORD-undantag

Enligt Reach finns det ingen skyldighet att registrera ämnen i mängder under ett ton per år.

För att ytterligare främja innovation är även ämnen som används i vetenskaplig forskning och utveckling i mängder under ett ton per år undantagna från begränsning och ansökan om tillstånd.

Även ämnen som används i över ett ton per år för produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) kan undantas från registreringskravet under en period på upp till fem år. För att detta undantag ska kunna utnyttjas måste en PPORD-anmälan göras till Echa.

I PPORD-anmälan måste företag ange

  • information om ämnets identitet,
  • dess klassificering,
  • information om PPORD-programmet, och
  • den mängd av ämnet som förväntas tillverkas eller importeras under de fem år undantaget gäller.

Echa bedömer PPORD-anmälan och kan ställa villkor för PPORD-undantaget. Tillverkaren eller importören av ämnet måste uppfylla kraven i de pålagda villkoren och informera de kunder som berörs av PPORD-undantaget.

Om ett ämne som används för PPORD omfattas av begränsning eller kräver tillstånd kommer respektive beslut att specificera hur de förhåller sig till PPORD. Besluten kommer även att definiera de maximala mängderna av ämnet som kan omfattas av ett PPORD-undantag.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)