Gemensamt utnyttjande av data

Registranter måste göra sitt bästa för att dela uppgifter om ämnens inneboende egenskaper på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. Detta gäller i synnerhet information som rör försök på ryggradsdjur. Genom att göra detta minskar registranterna registreringskostnaderna och undviker onödiga försök, i synnerhet sådana på ryggradsdjur. Om inte parterna lyckas nå en överenskommelse kan Echa som sista utväg bistå vid lösning av tvister som rör datadelning.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)