Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Formulerare

Formulerare är nedströmsanvändare som tillverkar blandningar och vanligtvis levererar dem längre ner i distributionskedjan eller direkt till konsumenter. De blandar ämnen och/eller blandningar utan att någon kemisk reaktion sker under blandningsprocessen. Exempel på sådana blandningar är färger, lim, kosmetika, smörjmedel, tvätt- och rengöringsmedel och satser för diagnostik.

Dessa sidor är till för att ge relevant och användbar information till formulerare så att de kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med Reach- och CLP-förordningarna. På sidorna om nedströmsanvändarnas roller och skyldigheter hittar du information om nedströmsanvändarnas viktigaste rättsliga skyldigheter. Skyldigheterna att lämna information om kemikalier gäller också för distributörer.

Formulerare

 

Som formulerare har du en viktig roll för att användningen av kemikalier ska bli säkrare genom att lämna relevant information till både dina leverantörer och dina användare.

När du lämnar information till dina leverantörer om hur dina blandningar används i praktiken hjälper du registranterna av ämnen så att de kan ta med de faktiska användningsvillkoren i sina kemikaliesäkerhetsbedömningar. Registranterna kan i sin tur ge dig exponeringsscenarier som både är relevanta och realistiska.

Tillsammans med våra intresseorganisationer arbetar vi för att förbättra och standardisera kommunikationen i distributionskedjan inom ramen för genomförandet av färdplanen för kemikaliesäkerhetsrapporter och exponeringsscenarier (CSR/ES-färdplanen), se åtgärdsområdena 2 och 4.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1