Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Andra frågor som berör nedströmsanvändare

Andra frågor som berör nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare och Reach-registrering

Om du bedriver verksamhet i EU som bygger på kemikalieanvändning, kan du vara berörd av tidsfristerna för registrering enligt Reach-förordningen. Sista dag för att registrera befintliga kemikalier är den 31 maj 2018 och det gäller för ämnen som tillverkas i eller importeras till EU/EES i mängder mellan 1 och 100 ton per år.

Om leverantörer borde ha registrerat ämnen men inte har gjort det senast den 31 maj 2018, får de inte fortsätta att leverera dem. Du kan dock vidta åtgärder för att skydda din verksamhet.

1. Identifiera ämnen som är kritiska för din verksamhet.

 • Detta innefattar även ämnen i blandningar. Om du är beroende av varor som produceras inom EU och där kemiska ämnen används i produktionen, kan du fråga din leverantör om statusen för Reach-registrering.
   

2. Kontrollera om ditt ämne redan har registrerats. 

 • Registrerade ämnen finns upptagna i en förteckning på Echas webbplats. Du kan även se vem som har registrerat dem.
   

3. Kontrollera om ämnena måste registreras.

 • Det är troligt att ett ämne måste registreras om din leverantör tillverkar eller importerar mer än ett ton av det per år. Vissa typer av ämnen omfattas inte av registreringsskyldighet, så som naturligt förekommande ämnen eller ämnen som omfattas av registreringsskyldighet eller licenskrav enligt annan lagstiftning till exempel om ämnen i livsmedel.
 

4. För ämnen som inte är registrerade, ta reda på om din leverantör har för avsikt att registrera dem. 

 • Kom ihåg att ett positivt svar eller en förhandsregistrering inte är någon garanti för att leverantören går vidare med registreringen av ett ämne.
   

5. Leta efter alternativa leverantörer om nödvändigt. 

 • Företag som har registrerat ämnet kan hittas på Echas webbplats.
   

6. Kontrollera att dina användningar omfattas av registreringen, särskilt om du använder ett ämne på ett nytt sätt.

 • Användare av kemikalier har rätt att informera sina leverantörer om sina användningar för att dessa ska omfattas av registreringen. Det bidrar till att säkra att din användning omfattas av de exponeringsscenarier som du mottar senare.
 • Beroende på inom vilket område du är verksam kan det finnas en branschorganisation som har tagit fram användningskartor som beskriver typiska användningar och användningsförhållanden i ett överenskommet format som är enkla att använda för registranter. Detta sparar tid eftersom du inte behöver kontakta din leverantör direkt. 
 

7. Om ingen leverantör har för avsikt att registrera ett ämne kan du överväga att importera det direkt. 

 • Om du importerar mer än ett ton av ett ämne per år måste du registrera det. 
 • Registreringskraven är mindre omfattande för kvantiteter upp till 10 ton per år.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1