Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Mer om nedströmsanvändares skyldigheter

Mer om nedströmsanvändares skyldigheter

När nedströmsanvändare mottar ett utökat säkerhetsdatablad för ett ämne eller en blandning, måste de fastställa huruvida deras användning omfattas av exponeringsscenarierna (ES) eller informationen om säker användning av blandningar (SUMI) som bilagts säkerhetsdatabladet. Formulerare måste också beakta sina kunders förutsebara användningar av blandningarna.

För att kontrollera om deras användningar omfattas, måste nedströmsanvändare

  1. samla information om hur ämnet används,
  2. fastställa huruvida den aktuella användningen och användningsförhållandena motsvarar de förhållanden som beskrivs i de exponeringsscenarier som mottagits.

Om användningen omfattas bör nedströmsanvändare dokumentera den utförda kontrollen och tillhandahålla relevant information om säker användning till sina kunder om nödvändigt. Om användningen inte omfattas har nedströmsanvändare ett antal olika alternativ:

  • Införa de användningsförhållanden som beskrivs i det mottagna exponeringsscenariot.
  • Göra användningen känd för leverantören och begära ett uppdaterat exponeringsscenario.
  • Byta ut ämnet mot ett annat ämne för vilket det inte krävs ett exponeringsscenario eller för vilket det finns exponeringsscenarier som omfattar användningsförhållandena. Alternativt byta ut processen mot en process där ämnet inte ingår.
  • Hitta en annan leverantör som tillhandahåller ämnet eller blandningen tillsammans med ett exponeringsscenario som omfattar användningsområdet.
  • Sammanställa en nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport (DU CSR).

Nedströmsanvändare måste, återigen, tillhandahålla relevant information om säker användning till sina kunder om nödvändigt, och de kan behöva rapportera till Echa.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2