Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

 Om nedströmsanvändare

 Om nedströmsanvändare

vem är nedströmsanvändare?

Nedströmsanvändare är användare av kemikalier som omfattas av Reach- och CLP-förordningarna. Det kan vara företag eller enskilda personer

  • inom EU/EES,
  • som använder ett ämne, antingen som sådant eller ingående i en blandning,
  • i sin industriella eller professionella verksamhet.

 

Till exempel:

  • Formulerare: tillverkar blandningar som i regel levereras vidare nedströms. Till exempel färg, lim och rengöringsmedel.
  • Slutanvändare: använder ämnen eller blandningar, men levererar dem inte vidare nedströms. Några exempel är användare av lim, färger, beläggningar och bläck, smörjmedel, rengöringsmedel, lösningsmedel och kemiska reagenser, t.ex. blekmedel. Detta innefattar producenter av varor.
  • Producenter av varor: införlivar ämnen eller blandningar i eller på material för att tillverka en vara. Exempel är textilier, industriutrustning, hushållsapparater och fordon (både komponenter och färdiga varor).
  • Omförpackare: överför ämnen eller blandningar från en behållare till en annan, i regel i samband med ompaketering eller omprofilering.
  • Återimportörer: importerar ett ämne, som sådant eller i en blandning, som ursprungligen har producerats inom EU och har registrerats av någon inom samma distributionskedja.
  • Importörer med en "enda representant": är nedströmsanvändare om deras leverantör utanför EU har utnämnt en "enda representant" i syfte att fungera som en registrant som är etablerad inom EU.

Distributörer som endast lagrar och distribuerar kemikalien är inte nedströmsanvändare, men de har skyldigheter i fråga om informationsflödet inom distributionskedjan. Om de till exempel kommer i kontakt med kemikalien genom att de överför den eller späder ut den, räknas de som nedströmsanvändare. Konsumenter som använder kemikalier är inte nedströmsanvändare. 

 

Terminologi relaterad till nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare arbetar på en rad olika platser och i olika sammanhang och specifika termer används för att beskriva arbetsmiljön. När arbetet utförs i en fabrik eller annan industriell anläggning, benämns det som "användning i industrianläggningar". När nedströmsanvändningen äger rum på andra platser än inom industrianläggningar (t.ex. byggplatser, kontorshus, hantverkslokaler) används termen "vitt spridd användning av yrkesutövare".
 
Metoderna för att hantera miljö, hälsa och säkerhet (EHS) bland slutanvändare beskrivs med användning av termerna "avancerade" och "grundläggande". Avancerade metoder förknippas med utbildning av arbetstagare, lämpliga arbetsinstruktioner, övervakning och regelbunden rengöring och underhåll. Termerna "industriell miljö" och "professionell miljö" har också använts för att återspegla avancerade respektive grundläggande metoder för att hantera EHS.
 
Till exempel kan användning i den typ av lokal där man sprutmålar en bil i en specialiserad bilverkstad ses som "vitt spridd användning av yrkesutövare". Om metoderna för hantering av EHS är på en hög nivå beskrivs dessa som "avancerade" eller "industriell miljö".

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1