Nedströmsanvändare

Företag eller enskilda arbetstagare som använder kemikalier kallas nedströmsanvändare i Reach- och CLP-förordningarna. Här ingår företag som tillverkar varor eller erbjuder tjänster där kemikalier inte är det centrala inslaget i verksamheten, såsom livsmedels-, byggnads- eller städföretag. De kemikalier som används är vanligen färger, metaller, lim, lösningsmedel och rengöringsmedel.

Nedströmsanvändare har en nyckelroll när det gäller att främja säker användning av kemikalier genom att införa säker användning på sina egna arbetsplatser och kommunicera relevant information både till sina leverantörer och till sina kunder.

På de här webbsidorna beskrivs hur nedströmsanvändare berörs av Reach- och CLP-förordningarna. 
 

 

Om nedströmsanvändare

Bild

Vilka är nedströmsanvändare och vad måste de göra?

 
 

Mer om nedströmsanvändares skyldigheter

Bild

Reach-förordningen innehåller krav på nedströmsanvändare om att främja säker användning av kemikalier. 

Andra frågor som berör nedströmsanvändare

Bild

Reach-registrering, kemikalietillsyn och annan lagstiftning berör också nedströmsanvändare.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)