Vidarebefordran i distributionskedjan

Så snart ett ämne tagits upp på kandidatförteckningen ska leverantörer av varor som innehåller ämnet i en koncentration på över 0,1 viktprocent lämna tillräckligt med information till varumottagaren så att varan kan användas på ett säkert sätt. I detta fall är mottagarna industriella och yrkesmässiga användare och distributörer, men inte konsumenter. Som ett minimum ska namnet på det aktuella ämnet meddelas.

Konsumenterna kan begära att få motsvarande information. Leverantören av varan ska lämna denna information kostnadsfritt inom 45 dagar.

Rättslig grund

Artikel 33 i Reach-förordningen

Kandidatförteckning

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)