Ämnen på kandidatförteckningen i varor

När ett ämne identifieras som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne) och tas upp på kandidatförteckningen kan det innebära att importörer, producenter och leverantörer av en vara som innehåller ett sådant ämne får vissa rättsliga skyldigheter.

I Reachförordningen definieras en vara som ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. Enligt Reach är varor till exempel kläder, golvbeläggningar, möbler, smycken, tidningar och plastförpackningar.

Producenter och importörer av varor kan få information om de ämnen som finns i deras varor och koncentrationen av dessa ämnen från aktörer högre upp i distributionskedjan, till exempel leverantörer av varor utanför EU och leverantörer av ämnen och blandningar.

Skyldigheter när det gäller varor som innehåller ämnen upptagna på kandidatförteckningen

Image

Anmälan av ämnen i varor

Producenter och importörer av en vara måste under vissa villkor göra en anmälan till Echa.

Mer

Image

Kommunikation i distributionskedjan

Leverantörer av en vara måste under vissa villkor föra information nedåt i distributionskedjan.

Mer

 

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)