Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Ansökningar om tillstånd

Reach låter företag ansöka om ett tillstånd för att fortsätta eller börja använda och släppa ut ämnen på marknaden som är med på tillståndsförteckningen (bilaga XIV till Reach). Via nedanstående länkar hittar du information om själva förfarandet och stöd för att utarbeta och lämna in din ansökan.

Ansökningar om tillstånd

 

Tillståndsförteckning

Bild
Förteckning över ämnen som det krävs tillstånd för, senaste ansökningsdatum och slutdatum. 
 

 

Utvärdering av ansökningar

Bild
Dokument om hur ansökningar behandlas och utvärderas, inbegripet referens-DNEL eller förhållanden mellan dos och respons.
 

 

Aktuella samråd

Bild
Lämna synpunkter om ansökningarna om tillstånd genom att lämna information om säkrare alternativ.
 

 

Inlämningsperioder

Bild
Tidsfrister för inlämning av ansökningar om tillstånd. 
 

 

Hur man söker tillstånd

Bild
Vägledande dokument, format, presentationer, frågor och svar, avgiftskalkylator, hur inlämningen ska göras, att hitta partner.
 

 

Tidigare samråd och yttranden

Bild
Sidan innehåller ansökningarna, de synpunkter som mottagits under samråden och de sökandes svar.
 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1