PIC-cirkuläret

PIC-cirkuläret är en rapport som ges ut två gånger om året av sekretariatet för Rotterdamkonventionen. Det är ett centralt dokument för genomförandet av PIC-förfarandet och informationsutbytet om farliga kemikalier.

Cirkuläret innehåller uppdateringar om beslut som fattats av partskonferensen för Rotterdamkonventionen och sammanfattar relevanta nationella lagstiftningsåtgärder och förslag om att inkludera mycket farliga bekämpningsmedel i PIC-förfarandet. I publikationen finns också information om nya importsvar från parterna och förteckningar över alla giltiga anmälningar för varje kemikalie som omfattas av PIC-förfarandet.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)