CLP-frågesport

Klassificeringen och märkningen av kemikalier håller på att ändras. Nya faropiktogram med vit bakgrund kommer att ersätta de nuvarande orangefärgade piktogrammen i EU.

Produkter som har den här märkningen kan orsaka skada om de inte hanteras på rätt sätt. Lär dig vad
märkningen betyder och läs instruktionerna för säker användning.
 

Testa dina kunskaper i frågesporten.

Vad kan du om farosymbolerna?

Läs märkningen.

Skydda dig!
 

Categories Display