Godkännande för samma biocidprodukt

För att tillmötesgå företagens behov och minska deras administrativa börda finns det genom förordningen om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter (förordning 414/2013, ändrad genom förordning 2016/1802) möjlighet att gå från bredare till snävare godkännanden (dvs. från en biocidproduktfamilj till en delmängd av en eller flera ”familjemedlemmar”) eller marknader (dvs. från unionsgodkännande till nationellt godkännande).

Det är möjligt att ansöka om godkännande av en enstaka produkt (”likadan produkt”) som är identisk med en annan godkänd biocidprodukt (”referensprodukt”) eller för vilken en ansökan om ett sådant godkännande lämnats in (”presumtiv referensprodukt”).

Detta kan ske oavsett om den motsvarande referensprodukten är en enstaka produkt eller en enskild produkt i en biocidproduktfamilj.

Det är också möjligt att ansöka om nationellt godkännande med utgångspunkt i en (presumtiv) referensprodukt som har unionsgodkännande (eller som det söks unionsgodkännande för).

Produkter som är föremål för det förenklade godkännandeförfarandet omfattas också av denna förordning.

Det är även möjligt att ansöka om godkännande av en likadan biocidproduktfamilj (unionsgodkännande, nationellt godkännande eller förenklat förfarande) med utgångspunkt i en (presumtiv) referensproduktfamilj.

Ansökningsprocessen för den likadana biocidprodukten kommer att resultera i ett självständigt godkännande, men med samma sista giltighetsdag som för referensprodukten (eller produktfamiljen). De här godkännandena kommer att ha ett annat godkännandenummer än referensprodukten och kan ändras eller upphävas oberoende av referensprodukten.

Ansökningar för en likadan biocidprodukt måste göras via R4BP 3 (registret för biocidprodukter), precis som alla andra ansökningar enligt biocidförordningen.

Information och anvisningar för att lämna in och följa upp ansökan för ett godkännande av en likadan biocidprodukt finns i de relevanta handböckerna för inlämning på Echas webbplats. Om du vill ha mer tillsynsrelaterad information kan du läsa kapitlet om identiska biocidprodukter i den praktiska vägledningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)