Förfrågan

Information om tillgängliga djurförsök och studier

En sökande som vill utföra djurförsök eller studier på ryggradsdjur för sina tillståndsansökningar enligt förordningen om biocidprodukter ska skicka in en förfrågan till Echa genom R4BP 3. Syftet med förfrågan är att fastställa om sådana djurförsök eller studier redan har lämnats in enligt förordningen om biocidprodukter eller det tidigare biociddirektivet. En sådan förfrågan är frivillig om försöken inte inbegriper ryggradsdjur.

En förfrågan måste ha gjorts innan en datadelningstvist tas upp i Echa, (vare sig studien gäller ryggradsdjur eller inte) även om den presumtiva sökanden redan vet vem dataägaren är eller förhandlingar redan har påbörjats.

Om sådana djurförsök eller studier har lämnats in ger Echa uppgiftslämnarens kontaktuppgifter till sökanden. Uppgifterna hämtas från det underlag som skickats in enligt det tidigare biociddirektivet och förordningen om biocidprodukter. Echa lämnar inte ut några uppgifter om enskilda djurförsök eller studier.

Dataskydd/senare sökandes användning av uppgifter

Om den relevanta dataskyddsperioden har löpt ut kan Echa godkänna att senare sökande hänvisar till uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)