Inlämning av registreringsunderlag för unionsgodkännande

Ansökningar lämnas in genom R4BP 3 i form av en IUCLID-fil.

Det här diagrammet visar steg för steg hur inlämningen av registreringsunderlag går till. 

Steg

Godkännandet löper i ett flertal steg. Varje steg måste avslutas innan ansökan flyttas över till nästa steg. Det är viktigt att sökanden ser till att alla relevanta tidsfrister respekteras, annars kommer ansökan att avslås under förfarandets lopp.

Image

Echa kontrollerar att ansökan och uppgifter har lämnats in i rätt format.

 
Image

Sökanden betalar tillhörande avgifter till Echa inom 30 dagar från och med fakturadatum.

 
Image

Echa accepterar ansökan och utvärderande behörig myndighet har en tidsfrist på 30 dagar att validera ansökan (fullständighetskontroll).

 
Image

Sökanden betalar tillhörande avgifter till utvärderande behörig myndighet inom 30 dagar.

 
Image

Om registreringsunderlaget anses vara ofullständigt, kommer utvärderande behörig myndighet att fråga efter de saknade uppgifterna och sökanden har en tidsfrist på 90 dagar att lämna in dem.

 
Image

Utvärdering av registreringsunderlaget inleds

 

Aktörer

Huvudaktörerna vid inlämningen av registreringsunderlaget är:

Sökande

Sökande ansvarar för kvaliteten på uppgifter de lämnar i sina underlag. De måste lämna information om sin biocidprodukt antingen i form av ett registreringsunderlag eller fullmakt för tillgång. Om utvärderande behörig myndighet frågar efter ytterligare information måste de lämna den inom givna tidsfrister. Sökande måste också lämna in ett utkast till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper samt antingen ett registreringsunderlag eller en fullmakt för tillgång för varje verksamt ämne som biocidprodukten innehåller.

Echa

Echa ansvarar för att säkerställa att informationen i registreringsunderlaget är i rätt format. Echa ser även till att inlämningsprocessen fortskrider inom fastställda tidsfrister.

Utvärderande behörig myndighet

Utvärderande behörig myndighet ansvarar för valideringen av ansökningshandlingarna samt för utvärderingen av det underlag som har lämnats in av sökanden.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)