Registrering

Du har ansvar för att samla in information om mängdintervall, egenskaper och användning av kemiska ämnen som du tillverkar eller importerar i mängder som överstiger ett ton per år. Du skickar dessa data till Echa i ett registreringsunderlag. Följ rekommendationerna när du sammanställer och skickar registreringen.

 

Skicka ett fullständigt registreringsunderlag till Echa
 • Ta med all information om det kemiska ämnet som krävs enligt Reach och visa hur ämnet ska användas på ett säkert sätt.
 • När det är relevant bedömer du risker vid användning av ämnet och förklarar hur dessa risker ska hanteras.
 • Se till att du registrerar ditt ämne som en del av ett korrekt gemensamt inlämnande.
 • Ange korrekt information om ämnesidentifieringen:
  • Använd information för ämnesidentifiering som är specifik för ditt eget företag, som t.ex. analytisk information eller information om sammansättningen.
  • Kontrollera att ditt ämne ligger inom gränssammansättningen för det registrerade ämnet.
  • Använd tillgängliga IUCLID-mallar för att rapportera information som t.ex. en beskrivning av tillverkningsprocessen för UVCB-ämnen.
 • Använd IUCLID:s valideringsassistent för att kontrollera att du har angett begärd information för relevant mängdintervall i rätt avsnitt i IUCLID.
 • Observera: Valideringsassistenten kontrollerar inte att underlaget är komplett. Echa kan också kontrollera delar av ditt underlag manuellt.
Rapportera intermediär användning på rätt sätt
 • Kontrollera att du kan visa att användningen av det kemiska ämnet uppfyller definitionen för intermediär användning och de villkor som anges i Reach.
 • Visa att strängt kontrollerade betingelser tillämpas under livscykeln för din intermediära användning, särskilt i steg där skador på inneslutningssystemet förväntas.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)