Offentliga samråd

Begränsningsförslag (som fastställs i en begränsningsrapport enligt bilaga XV) och utkast till SEAC-yttranden är föremål för offentligt samråd. Under sammanställningsfasen för begränsningsförslaget och i de olika dokumenten som sammanställs inom Echa när det gäller begränsningar, såsom rapporter om ämnen i varor och riktlinjer för begränsningspunkter, inleder Echa också uppmaningar till berörda parter att inkomma med synpunkter.

Vem som helst kan lämna in kommentarer. Vanligen deltar företag, näringslivs- och medborgarorganisationer, enskilda medborgare och offentliga myndigheter i samråden. Vi välkomnar synpunkter från avsändare både inom och utanför EU.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)