Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Enda representanter

Enda representanter

Du är en enda representant i följande fall:

  • Du tar över uppgifterna och ansvarsområdena för en importör av ett ämne enligt Reach, för ett företag baserat utanför EES.

Mer information finns även på sidan Komma igång för enda representanter.

I allmänhet har du samma krav för ämnesregistrering som tillverkare och importörer. Du måste också lämna information till importörer så att de kan sammanställa säkerhetsdatablad (SDS). Du måste även föra register över din distributionskedja – inventering av importörer och mängd – att lämna till brottsbekämpande myndigheter på begäran.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1