Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Tillverkare

Tillverkare

Enligt Reach är du som privatperson eller företag tillverkare i följande fall:

  • Du är etablerad i EES och
  • du producerar eller utvinner ett kemiskt ämne.

Du är inte tillverkare i följande fall:

  • Du blandar enbart ämnen i blandningar eller använder kemikalier för att producera varor – då är du nedströmsanvändare.

Läs mer om registrering i supportavsnittet Registrering på vår webbplats och sidorna om Reach 2018.

Säker tillverkning och hantering av kemikalier kräver information och kunskap om ämnena vad gäller kemikaliernas egenskaper, faror, användningar och deras eventuella risker.

Ditt ansvar är att tillhandahålla den informationen till myndigheterna och ge råd till dina kunder om hur de använder dina kemikalier på ett säkert sätt. Det främsta sättet att göra detta är genom registreringsprocessen (information till myndigheterna) och genom att tillhandahålla utökade säkerhetsdatablad till dina kunder och använda de rätta faromärkningarna till dina produkter. Du har också skyldighet att bevilja åtkomst till samma information för dina egna arbetstagare och deras ombud.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1