Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 06 augusti 2020. Database contains 22930 unique substances and contains information from 100188 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
619-419-0 99290-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloro(methyl)silane
213-600-4 993-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylphosphonic acid
213-607-2 993-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylphosphonic acid
213-607-2 993-13-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-Methylenebis(N-butoxycarbonylcyclohexanamine)
619-422-7 99305-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminum oxide (Al2O3), chromium-doped
308-964-7 99328-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
848-721-7 99368-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotriethylsilane
213-615-6 994-30-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2,3,4-tri-O-benzyl-b-L-thiofucopyranoside
815-387-9 99409-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate
444-950-8 99464-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 4-(cyanomethyl)-2-ethoxy-, ethyl ester
619-436-3 99470-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl 4,4-bis(tert-butyldioxy)valerate
213-626-6 995-33-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxane
836-576-2 995-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethane-1,2-bis(aminium) methylphosphonate
483-300-8 99580-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
700-464-0 99591-74-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(carbazamidine) sulphate
213-628-7 996-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylisopropylamine
213-635-5 996-35-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
213-637-6 996-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
619-447-3 99607-70-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
619-447-3 99607-70-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4,5-trifluorophenol
436-120-9 99627-05-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-1-methoxy-2-propylamine
700-220-3 99636-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(-)-1-methoxy-2-propylamine
620-037-1 99636-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: bromobenzylbromotoluene
402-210-1 99688-47-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxysilane
213-650-7 998-30-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylphosphine
213-651-2 998-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Juniper, Juniperus mexicana, ext., epoxidized
309-066-8 99811-75-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-aminophenol
700-377-8 99817-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid, 2-cyano-, 2-phenylethyl ester
700-744-2 99842-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diallyl maleate
213-658-0 999-21-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2