Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 06 augusti 2020. Database contains 22930 unique substances and contains information from 100188 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
α,α,α-trifluoro-m-cresol
202-645-5 98-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-p-toluidine
207-236-5 455-14-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene-1-methanol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8 6786-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-Dimethyl-ethyl ester benzeneacetic acid
608-307-7 2901-13-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-diphenylpiperidine-4-methanol hydrochloride
217-284-9 1798-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)
408-160-7 125613-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide
611-485-9 57227-09-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(2R)-2-(dimethylamino)propyl]-α-phenyl-benzeneacetonitrile
616-258-8 7576-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-α-phenylphenethyl alcohol
277-461-1 73404-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-β-ethyl-α-phenylphenethyl alcohol
212-023-5 748-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-Bitter acids, hop, hydrogenated, isomerized
295-619-8 92113-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromo-4-nitrotoluene
202-820-6 100-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromo-m-toluonitrile
248-890-1 28188-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-2-fluorotoluene
206-460-0 345-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-4-fluoroacetophenone
207-256-4 456-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-o-xylene
209-013-8 552-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-p-fluorotoluene
207-264-8 456-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-cyclodextrine methyl ethers
418-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-cyclohexylmandelic acid
224-380-4 4335-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, benzoate
235-795-5 12738-64-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranosiduronic acid, (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-d-glucopyranuronosyl-, dipotassium salt
272-296-1 68797-35-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-D-glucose pentaacetate
210-073-2 604-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-ethyl-p-methoxybenzyl alcohol
226-315-5 5349-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
214-881-6 1205-17-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2