Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 15 augusti 2020. Database contains 22946 unique substances and contains information from 100311 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Compounds of alkylphosphates and amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of Dihydrofuran-2,5-dione, mono-alkenyl derivs. with polyethylene amine and acetic anhydride
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of tetramethylenediamine with hydrogenated fatty acids of castor-oil
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phthalocyanine direct dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Corsair Clear #12
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Corsair Resin 5
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’-bis(diazonium) dichloride with N-(2,4-dialkylphenyl)-3-oxobutanamide and potassium 4-[(3-oxobutanoyl)amino]substituted benzene and their basic aluminium and earth alkali metal salts
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of diazotized 2-amino-6-[(2-substitued ethyl)sulfonyl]naphthalene-1-substituted acid with 4-({4-chloro-6-[ethyl(3-{[2-(substituted oxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-heteromonocycl-2-yl}amino)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disubstituted acid and their sodium and potassium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Blue #1
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Red #2
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Custom Yellow #2
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl-dimethoxy-({3,3',5,5'-tetramethyl-2'-[(tetramethyldisubstitutedheteropolycyclyl)oxy]biphenyl-2-yl}oxy) disubstituted heteropolycycle
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dialkyl phosphinic acid
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl-methyl-dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkylheteromonocyclium alkanoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylaminoacetylbrenzcatechin
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distillate of avocado oil, Persea gratissima, Lauraceae
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillation residues of butyraldehyde, 2-ethylhexenal and isobutanal hydrogenation by-products
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
E. coli fusion protein HMR 1964, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein HOE901, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein HR 1799, concentrated
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
E. coli fusion protein SAR342434
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alkenylsuccinic anhydride and 2-dialkylaminoethanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (1R,2S)-1-{[(4R)-4-(heteropolycycle-6-yloxy)-L-heteromonocycle]amino}-2-vinylalicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteromonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[tert-butoxycarbonyl-[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteremonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18-(unsaturated) dimers and their monoesters and diesters with 2-ethylhexanol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C5-10 (linear and branched), mixed esters with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Golden Yellow Continuous
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Halophosphate
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecylnaphthalene
- 56388-47-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
IDU-1
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IDU-2
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Insulin (human), 3B-L-lysine-29B-L-glutamic acid-31B-L-Arginine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IPDA-BADGE-BUMGE
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
isliFe
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L 130
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 131
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 165
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium salt of branched-aliphatic dicarboxylic acid
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl ester of fatty acids, Cx-Cy, Hydroxymethylated
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl-bis[2-(4-methylalicyclyl)propyl]dihydro-heteropolycyle
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
METHYLENE,5 DCP
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mixed metal oxide complex
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2