Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Please note:

We have successfully adapted to the latest IUCLID format, and have resumed processing dossiers since 3 March 2022. Over the coming weeks we will catch up with the backlog of submissions since 14 October 2021, and expect to have all outstanding data online in approximately one month’s time. Please be aware that any new submissions will be at the back of the processing queue, and will be correspondingly delayed before publication. We appreciate your understanding in this matter.

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.