Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-methoxy-4-(methoxymethyl)aniline
850-693-6 1416363-80-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(3-aminopropyl)-2-fluoroaniline hydrochloride
850-694-1 1461714-22-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-chloro-3-formylbenzoate
850-695-7 1564841-03-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(trifluoromethyl)pyridazine-4-carboxylic acid
850-696-2 1792235-57-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}oxetane-3-carboxylic acid hydrochloride
850-697-8 2241142-14-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Muta. 1A
Carc. 1A
Repr. 1A
STOT SE 1
STOT RE 1
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Skin Corr. 1
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
Muta. 1A
Carc. 1A
Repr. 1A
STOT SE 1
STOT RE 1
GHS05 GHS06 GHS08
Notified C&L View details
N,N,N-tri-C8-C10-alkyl-N-methyl-1-aminium sulfate
850-698-3 2387913-24-6
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Repr. 1B
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
3-hydroxy-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-6-carboxylic acid hydrochloride
951-946-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-methyl (1R,5R)-5-aminocyclohex-2-ene-1-carboxylate hydrochloride
951-948-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2H,3H-[1,2]thiazolo[5,4-b]pyridin-3-one
850-699-9 4337-60-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-fluorophenoxy)propanoic acid
850-700-2 17088-71-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-benzyl-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-7-carbonitrile
850-701-8 70357-64-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 3-chloro-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole-4-carboxylate
850-702-3 201138-38-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-methyl-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine
850-703-9 1198154-80-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(chloromethyl)-3-ethylpyridine hydrochloride
850-704-4 1388218-31-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-cyclopropyl-3-(pyrrolidin-2-yl)-1,2-oxazole
850-706-5 1503714-17-7
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-(dimethylamino)-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-methylpropanamide
850-707-0 1789036-57-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-[3-(difluoromethoxy)azetidin-1-yl]ethan-1-ol
850-708-6 1936706-08-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(2,4-dimethoxyphenyl)methyl]hydrazine dihydrochloride
850-709-1 2093977-97-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-methyl-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline hydrochloride
951-949-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-ethenyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
850-710-7 1736-08-9
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2-carboxylic acid
850-713-3 76198-24-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
850-711-2 137343-52-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
850-712-8 73498-24-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]piperazine
850-714-9 179334-14-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
850-715-4 180258-46-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 5-amino-4-cyano-3-methylthiophene-2-carboxylate
850-717-5 23903-46-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,3-benzoxazol-5-ol
850-718-0 180716-28-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-fluoro-1H,2H,3H,4H,9H-pyrido[3,4-b]indole
850-719-6 17952-80-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
850-720-1 35475-03-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-ethyl-1-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-one
850-721-7 31272-03-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-chloro-[1,2,3,4]tetrazolo[1,5-a]pyrazine
850-722-2 77888-19-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(tert-butoxy)-2-methoxy-3-oxopropanoic acid
850-723-8 87545-71-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-amino-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enenitrile
850-724-3 107840-43-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-[3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]propanoic acid
850-725-9 94192-18-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(chloromethoxy)-4-methoxybenzene
850-726-4 35657-08-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(2E)-3-(5-nitrothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
850-728-5 50868-70-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2H,3H-1lambda6-thieno[2,3-d][1,2]thiazole-1,1,3-trione
850-729-0 59337-94-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-ethyl-4-nitro-1H-pyrazole
850-730-6 70951-91-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl 2-methylcyclopent-1-ene-1-carboxylate
850-731-1 64229-84-1
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Pregnolone derivative
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
ethyl [(6-bromopyridin-2-yl)carbamothioyl]carbamate
850-733-2 1010120-59-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
methyl 3-amino-2-hydroxypropanoate hydrochloride
850-734-8 186393-00-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
CP Siloxanes and Silicones,di-Me,H-term~
850-735-3 244301-14-2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of 2-butoxyethanol and 4-methylpentan-2-one and aluminum
951-950-6
GHS02 GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-[2-(benzyloxy)phenyl]-1-(pyridin-2-yl)propan-1-one
850-736-9 393541-04-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-amine
850-737-4 1000895-53-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-[1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-en-1-yl]morpholine
850-739-5 1046832-14-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
sodium copper sulphate, sodium zinc chloride, zinc sulphate, recovery products from copper and zinc dusts
951-951-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2