Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 July 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98% (S)-(-)-
616-305-2 76189-56-5
GHS07
Notified C&L View details
Gas oils, hydrotreated
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
649-238-00-2
308-128-1 97862-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, isodecyl ester, potassium salt
269-889-2 68389-40-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Calcium dilactate
212-406-7 814-80-2
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate
238-865-3 14802-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methylpyrrolidine
212-144-3 765-38-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated
296-507-1 92704-71-7
Not Classified
Notified C&L View details
Gasoline
Low boiling point naphtha - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).]
A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the range of 30°C to 260°C (86°F to 500°F).
649-378-00-4
289-220-8 86290-81-5
Asp. Tox. 1
Muta. 1B
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
2-ethyl-2-butenal
243-299-5 19780-25-7
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
3-chloro-2,2-dimethylpropaneoic acid
236-848-5 13511-38-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
alcohol soluable maleic acid resin
617-062-5 80341-90-8
Not Classified
Notified C&L View details
Pentyl cinnamate
222-478-1 3487-99-8
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
Notified C&L View details
Lead thiosulphate
236-780-6 13478-50-7
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,2-dimethylhexan-3-ol
224-135-1 4209-90-9
GHS07
Notified C&L View details
5-bromopentan-2-one
223-419-2 3884-71-7
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
promecarb (ISO)
3-isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate
006-037-00-9
220-113-0 2631-37-0
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS09
Harmonised C&L View details
Hentetracontane
230-561-9 7194-87-8
Not Classified
Notified C&L View details
4-dimethylaminobenzylidenerhodanine
208-625-2 536-17-4
Not Classified
Notified C&L View details
Phenol, 2(or 4)-(2,4-dinitrophenyl)amino-, sulfurized, thiosulfonated
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53248.
215-455-2 1327-03-3
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalen-1-ethanol
212-260-4 773-99-9
GHS07
Notified C&L View details
2-isopropylidene-5-methylcyclohexanone
240-070-1 15932-80-6
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopropanecarbohydrazide
230-132-6 6952-93-8
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8
Not Classified
REACH registration C&L View details
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
604-084-5 138564-59-7
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides
263-134-0 61790-41-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-Acetyl-5-chloro-thiophene-2-sulfonic acid (3-methoxy-propyl)-amide
928-005-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
4-trans-Propyl-[1,1-bicyclohexyl]-4-trans-carbonic acid-(4-propylphenyl)ester
619-276-4 97564-42-6
Aquatic Chronic 4
Notified C&L View details
o-chlorophenylacetic acid
219-482-0 2444-36-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Indium Tin Oxide
610-589-1 50926-11-9
GHS07
Notified C&L View details
N-methyltetradecylamine
249-588-2 29369-63-9
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
228-091-4 6123-63-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
paraquat dimethylsulfate
1,1-dimethyl-4,4'-bipyridinium dimethyl sulphate
613-090-00-7
218-196-3 2074-50-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
1-[(2-butyloctyl)oxy]-3-(3,4-dihydroisoquinolinium-2-yl)propan-2-yl sulfate
470-080-3
Aquatic Chronic 2
GHS09
Notified C&L View details
Bromoicosane
224-277-4 4276-49-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
1-benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione
216-631-1 1631-26-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), chemically neutralized middle
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205 °C to 345 °C (401 °F to 653 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced by a treating process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and boiling in the range of approximately 205°C to 345°C (401°F to 653°F).
649-219-00-9
265-130-4 64742-30-9
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Benzoic acid, 2,3,4,5-tetrachloro-6-[[(2,3-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-
616-316-2 76280-91-6
Notified C&L View details
Dipotassium tin trioxide
235-255-9 12142-33-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
DEGHE
diethylene glycol monohexyl ether
3,6-dioxa-1-dodecanol
hexyl carbitol
3,6-dioxadodecan-1-ol
603-175-00-7
203-988-3 112-59-4
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3-(benzylamino)propanol
225-210-1 4720-29-0
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Methyl 2-[(2-methylundecylidene)amino]benzoate
267-104-8 67800-80-0
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS09
REACH registration C&L View details
2,2-bis[[(1-oxoisononyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diisononanoate
298-364-0 93803-89-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl)
607-862-2 26099-71-8
Not Classified
Notified C&L View details
(R)-β-aminophenethyl alcohol
260-287-5 56613-80-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details
Di-tert-butyldichlorostannane
243-051-6 19429-30-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1