Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 14 May 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
3-amino-3-methyl-1-(3-methylphenyl)butan-2-ol hydrochloride
953-965-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
bis(2-fluoroethyl)amine hydrochloride
866-803-0 871-75-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-{[(1S)-1-carboxy-2-methylpropyl]carbamoyl}butanoic acid
866-804-6 85562-63-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6,7-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole
866-805-1 162100-52-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-fluoro-[1,3]thiazolo[4,5-f]quinolin-2-amine
866-806-7 1082821-76-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2-fluoro-3-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
866-807-2 1516890-85-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-iodo-4,5-dimethylbenzoate
866-808-8 1529736-58-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl[1-(1,3-thiazol-5-yl)propan-2-yl]amine
866-809-3 1566395-51-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4,4-difluoro-2-hydroxy-2-methylbutanoic acid
866-810-9 1824425-67-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
[1-(2,1,3-benzoxadiazol-5-yl)propan-2-yl](methyl)amine
866-811-4 2567501-96-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
866-813-5 851784-82-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2E)-3-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]prop-2-enoic acid
953-969-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7,8-difluoro-2,4-dimethylquinolin-3-amine
953-970-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl (4S)-2,2-dimethyl-4-(2-{[(4-nitrophenoxy)carbonyl]oxy}ethyl)-1,3-oxazolidine-3-carboxylate
953-971-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-[1-cyano-2-(pyridin-2-yl)ethyl]carbamate
953-972-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amide and Derivatives
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
[2-(9H-fluoren-9-yl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
953-974-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Amide and Derivatives
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Amide and Derivatives
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
3-chloro-6-methylpyridazine-4-carbonitrile
866-814-0 1430-22-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1RS,2RS&,4SR,6SR&)-6-aminobicyclo[2.2.1]heptan-2-ol hydrochloride
866-815-6 2408937-20-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-(2-acetoxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl propionate
953-978-4
Skin Sens. 1
GHS07
Notified C&L View details
1-(17-(2-bromoacetyl)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene)pyrrolidin-1-ium chloride
953-980-5
Skin Sens. 1
Repr. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
(2-chloro-2-phenylethyl)benzene
866-816-1 4714-14-1
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Sorbitan monooleate, ethoxylated (>6.5 EO) (CAS 9005-65-6)
953-981-0
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
Alcohols, C12-18, reaction products with di-Me 2-(dimethoxyphosphinyl)butanedioate and polyethylene glycol, compds. with triethanolamine
866-817-7 1800028-83-4
Eye Dam. 1
Aquatic Chronic 3
GHS05
Notified C&L View details
2-Ethylhexanol, ethoxylated (< 6 EO)
953-982-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-Ethylhexanol, ethoxylated (< 15 EO)
953-983-1
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with N(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, sulphate
953-984-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amines, tallow alkyl, ethoxylated, acetates (salts)
953-985-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Notified C&L View details
N,N'-Bis(trimethylsilyl)silanediamine
866-821-9 153823-59-7
Flam. Liq. 3
Water-react. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Monochlorotrisilane
866-824-5 31411-99-1
Pyr. Liq. 1
Water-react. 2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS06
Notified C&L View details
Amine compounds
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
Amine compounds
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 4
GHS07
Notified C&L View details
1-{[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-6-yl}methanamine dihydrochloride
953-988-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(aminomethyl)piperidine-1-carbonitrile dihydrochloride
953-989-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 2-oxo-1H,2H,3H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carboxylate
866-826-6 1190312-75-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-6-amine
866-827-1 1216156-24-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-amino-4-ethylbenzoic acid
866-828-7 5129-23-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
866-829-2 6653-96-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,5,5-trimethylpyrrolidin-2-one
866-830-8 14482-00-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbonitrile
866-831-3 15000-43-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7H-pyrrolo[2,3-c]pyridazine
866-832-9 16767-40-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
866-833-4 17653-94-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3,5-dichloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
866-835-5 19116-94-0
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
866-836-0 21541-12-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
866-837-6 29427-69-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-cyclopropylthiophene-2-carboxylic acid
866-838-1 29481-28-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-iodophenyl)propan-1-one
866-839-7 31970-26-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
furo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
866-840-2 34668-26-3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1