Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Cyclopentylacetic acid
214-368-7 1123-00-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
α-hydroxypyridine-3-methanesulphonic acid
225-377-0 4812-14-0
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum
Heavy Fuel oil
[A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C(446°F).
649-027-00-5
270-983-0 68512-61-8
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
9,10-Anthracenedione, 2,2'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-amino-
602-479-7 12227-47-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate
isopropyl alcohol
607-403-00-6
414-810-0
Eye Dam. 1
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS05 GHS08 GHS09
Harmonised C&L View details
Urea, N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-octadecyl-
610-108-5 43136-14-7
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Pentyl 2-cyano-(3-(6-methoxybenzothiazol-2-ylimino)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-ylidene)acetate
436-060-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
Reactive Red 9707
440-580-6
Not Classified
Notified C&L View details
Diethyl oxalacetate
203-594-1 108-56-5
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Hydromorphone
207-383-5 466-99-9
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
2',5'-diethoxybenzanilide
202-137-3 92-22-8
Aquatic Acute 1
GHS09
Notified C&L View details
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2
Not Classified
Notified C&L View details
4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1)
213-024-3 916-96-1
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
GHS08
Notified C&L View details
2-Brommalondialdehyd
606-595-9 2065-75-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methoxy-4-propylcyclohexan-1-ol
245-953-5 23950-98-3
Not Classified
Notified C&L View details
Chromium triformate
248-230-2 27115-36-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 2
GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
reaction mass of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol
isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n = 5 or 6
TINUVIN 171; TINUVIN 571
604-057-00-8
401-680-5 125304-04-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Disodium 1-amino-4-(3-amino-4-sulphonatoanilino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
229-735-7 6691-06-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Ethyl N-(2-ethoxy-2-oxoethyl)glycinate
228-533-6 6290-05-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,6-naphthalenedisulfonic acid
610-859-9 525-37-1
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Hexafluorophosphoric acid
241-006-5 16940-81-1
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
Amines, tris(hydrogenated tallow alkyl)
263-135-6 61790-42-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Notified C&L View details
Trihydrogen tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]dodecamolybdate(3-)
234-713-5 12026-57-2
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
600-273-1 102089-74-7
Acute Tox. 4
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2
Flam. Sol. 1
Aquatic Chronic 4
GHS02
Notified C&L View details
Sulfonic acids, C16-18-alkane hydroxy and C16-18-alkene, sodium salts
294-430-8 91722-28-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
609-904-5 41263-74-5
Not Classified
REACH registration C&L View details
Diutan gum
603-019-8 125005-87-0
Notified C&L View details
NEJI-18
469-880-5
Not Classified
Notified C&L View details
Naphthalenesulfonic acid, formaldehyde ammonium salt copolymer
618-625-8 9069-80-1
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Amines, C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl, ethoxylated
614-343-4 68155-39-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Guanidinium acetate
209-814-2 593-87-3
Not Classified
Notified C&L View details
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiamin salt
439-010-9
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Dihexyl ether
203-987-8 112-58-3
Skin Sens. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Cypress, Cupressus funebris, ext., acetate
292-764-9 90990-04-8
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
1H-imidazol-2-amine
231-751-4 7720-39-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,5-dihydro-2-isoheptadecyl-1H-imidazole-1-ethanol
273-429-6 68966-38-1
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1C
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
238-862-7 14799-82-7
GHS07
Notified C&L View details
Phenol, 4-methyl-, reaction products with dicyclopentadiene and isobutylene
271-867-2 68610-51-5
Repr. 2
Aquatic Chronic 4
GHS08
REACH registration C&L View details
Hydrazinecarboxylic acid, 2-[(2S)-2-(phenylmethoxy)propylidene]-, 1,1-dimethylethyl ester
606-284-8 192802-28-1
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
Calcium bis(nonylphenolate)
250-407-4 30977-64-1
Not Classified
Notified C&L View details
Barium bis[6-chloro-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-3-sulphonate]
277-553-1 73612-34-7
Not Classified
Notified C&L View details
Alcohols, C12-13, ethoxylated, sulfates, sodium salts
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-298-7 110392-50-2
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Azaserine
204-061-6 115-02-6
Acute Tox. 3
Carc. 2
GHS06 GHS08
Notified C&L View details
(S)-α-amino-N-2-naphthyl-1H-imidazole-4-propionamide
231-052-4 7424-15-9
Notified C&L View details
Mulberry, Morus alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Morus alba, Moraceae.
303-403-2 94167-05-2
Not Classified
Notified C&L View details
1-methylpyrrolidin-3-ol
236-189-3 13220-33-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
REACH registration C&L View details
Ethyl 3-Ethoxyacrylate (cis- and trans- mixture)
600-029-4 1001-26-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-nitrobenzyl chloroformate
224-708-6 4457-32-3
Skin Corr. 1B
GHS05
REACH registration C&L View details
Disodium maleate
206-738-1 371-47-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2