Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 September 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
N-BENZYLOXYPHTHALIMIDE
605-447-0 16653-19-3
Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
(E)-3-ethoxyacrylonitrile
261-181-1 58243-08-6
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
209-744-2 592-09-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Nitrophenyl 3-[[2-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)carbamoyl]-1-naphthyl]azo]-4-methoxybenzenesulphonate
276-755-7 72639-39-5
Notified C&L View details
1,4-bis(2,3 epoxypropoxy)butane
butanedioldiglycidyl ether
603-072-00-7
219-371-7 2425-79-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
GHS07
Harmonised C&L View details
3-methylbutyl palmitate
279-864-8 81974-61-0
Not Classified
Notified C&L View details
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
607-649-00-4
433-690-0 167678-46-8
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
1-methylbutylamine
210-886-2 625-30-9
Flam. Liq. 2
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
N-methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
221-334-5 3069-25-8
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
Methyl 2-(nonylideneamino)benzoate
276-963-8 72894-12-3
Not Classified
Notified C&L View details
5-[3-[(1S)-2-(difluoromethoxy)-1-methylethoxy]-5-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)amino]carbonyl]phenoxy]-N,N-dimethyl- 2-pyrazinecarboxamide
600-270-5 1020668-59-0
Acute Tox. 4
Repr. 1B
STOT RE 2
STOT RE 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
3-bromo-2-oxopropionic acid
214-206-5 1113-59-3
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
CEDARWOOD OIL TEXAS
614-888-8 68990-83-0
Asp. Tox. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
potassium 2-amino-2-methylpropionate octahydrate
607-227-00-X
405-560-3 120447-91-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Harmonised C&L View details
3-(trichlorovinyl)anilinium chloride
279-862-7 81972-27-2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-{[Dimethoxy(methyl)silyl]methyl}-N-phenylamine
605-838-6 17890-10-7
Muta. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Ammonium L-glutamate
231-447-1 7558-63-6
Not Classified
Notified C&L View details
Doxycycline hyclate
607-368-7 24390-14-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Vanadium yttrium tetraoxide
236-965-1 13566-12-6
Not Classified
Notified C&L View details
Boric acid (H3BO3), reaction products with morpholine
294-257-8 91696-97-8
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Deca-1,4,9-triene
233-346-8 10124-98-8
Flam. Liq. 3
Aquatic Chronic 2
GHS02 GHS09
Notified C&L View details
(3-chloropropoxy)benzene
222-192-7 3384-04-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-β-pregnane-3-α,20-α-diol
201-313-7 80-92-2
GHS07
Notified C&L View details
3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid
279-596-1 80866-93-9
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Frits, chemicals
Frit is a mixture of inorganic chemical substances produced by rapidly quenching a molten, complex combination of materials, confining the chemical substances thus manufactured as nonmigratory components of glassy solid flakes or granules. This category includes all of the chemical substances specified below when they are intentionally manufactured in the production of frit. The primary members of this category are oxides of some or all of the elements listed below. Fluorides of these elements may also be included in combination with these primary substances.@Aluminum@Manganese@Antimony@Molybdenum@Arsenic@Neodymium@Barium@Nickel@Bismuth@Niobium@Boron@Phosphorus@Cadmium@Potassium@Calcium@Silicon@Cerium@Silver@Chromium@Sodium@Cobalt@Strontium@Copper@Tin@Gold@Titanium@Iron@Tungsten@Lanthanum@Vanadium@Lead@Zinc@Lithium@Zirconium@Magnesium
266-047-6 65997-18-4
Carc. 2
Repr. 1A
Lact.
STOT RE 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
REACH registration C&L View details
1,1-diethoxyheptane
211-707-0 688-82-4
Not Classified
Notified C&L View details
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, tris(methoxymethyl)-, tris[(tallow alkyloxy)methyl] derivs.
287-811-5 85586-09-0
Not Classified
Notified C&L View details
Ethyl 4-methyloctanoate
260-051-1 56196-53-3
Not Classified
Notified C&L View details
reaction mass of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
603-134-00-3
410-450-3
Aquatic Chronic 4
Harmonised C&L View details
Citric acid, sodium salt
213-618-2 994-36-5
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9
Flam. Liq. 2
Aquatic Chronic 3
GHS02
Notified C&L View details
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluorotetradecyl acrylate
251-992-9 34395-24-9
Not Classified
Notified C&L View details
Sodium heptanoate
233-180-6 10051-45-3
Not Classified
Notified C&L View details
Collagens, hydrolyzates, reaction products with cocoyl chloride, triethanolamine salts
500-714-7 162353-76-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Viola tricolor, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Viola tricolor, Violaceae.
281-687-6 84012-42-0
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1
Eye Irrit. 2
GHS07
REACH registration C&L View details
ROUGE REACTIF DER 7650
415-940-0
Not Classified
Notified C&L View details
Octachloronaphthalene
218-778-7 2234-13-1
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
1-anilino-4-hydroxyanthraquinone
242-939-0 19286-75-0
Aquatic Chronic 3
Notified C&L View details
3,5-dimethylhexan-3-ol
224-136-7 4209-91-0
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2
Not Classified
REACH registration C&L View details
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis[N-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)ethanimine]
610-133-1 436857-82-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(2aE,4E,5'S,6S,6'R,7S,8E,13S,20R,20bS)-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxo-5',6,6',10,11,14,15,17,17a,20,20a,20b-dodecahydro-2H,7H-spiro[11,15-methanofuro[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecine-13,2'-pyran]-7-yl 4-O-[(4xi)-4-acetamido-2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-alpha-L-threo-hexopyranosyl]-2,6-dideoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranoside
602-966-4 123997-26-2
Acute Tox. 3
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS06 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
Polydimethylsiloxane, 3-aminopropyl-terminated
600-723-7 106214-84-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt
287-370-9 85480-89-3
Not Classified
REACH registration C&L View details
2-fluorobenzylamine
201-957-9 89-99-6
Skin Corr. 1B
GHS05
Notified C&L View details
N,N,N',N'-tetramethyltetramethylenediamine
203-878-5 111-51-3
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
Amines, C12-14-tert-alkyl, di-Me phosphates
268-954-2 68155-32-8
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.