Hitta ersättningspartner

Att genomföra ett ersättningsprojekt kan ofta vara resursintensivt. Att hitta rätt ersättningspartner kan därför mildra den ekonomiska bördan och bidra till att ett ersättningsprojekt genomförs effektivt och smidigt. Det kan också underlätta och skynda på hela genomförandeprocessen genom att expertis och fackkunskap sammanförs och organisationsöverskridande synergi och kapacitet skapas.

Plattformar av intresse

Enterprise Europe Network
European Enterprise Network är en plattform för att hitta potentiella affärspartner som kan bidra till ditt ersättningsprojekt. Förutom att hjälpa företag att bygga upp internationella partnerskap ger nätverket också råd om internationell tillväxt och hjälper företagen att förvandla sina innovativa idéer till kommersiella framgångssagor.

Webbadress: https://een.ec.europa.eu/
ChemSec Marketplace
Marknadsplatsen är en gratis plattform som den svenska icke-statliga organisationen ChemSec tillhandahåller. Plattformen gör att köpare och säljare av alternativ till farliga kemikalier kan mötas. Marknadsplatsen kan också fungera som ett kraftfullt verktyg för att föra samman företag och bygga upp nya potentiella partnerskap.

Webbadress: https://marketplace.chemsec.org/

Categories Display