Arbetar du med nanomaterial?

En kemist hanterar ett grafenark Nanomaterial finns nästan överallt i dag, men vissa arbetstagare är mer utsatta för dem än andra. Om du arbetar med mikroskopiska partiklar kan det vara bra att läsa detta.

Vissa arbetstagare utsätts ofta för nanomaterial på ett annorlunda och mer direkt sätt än konsumenter, även om du i dag kan hitta nanomaterial i många produkter.

Nanosilver minskar mängden bakterier och används därför i kläder, diskmaskiner, kylskåp och sjukhusutrustning, för att ge några exempel. Andra nanomaterial används i livsmedel, elektronik, kosmetika och många andra vardagsprodukter.

Vid inandning kan vissa nanomaterial orsaka inflammerade lungor, och om materialet kommer in i blodomloppet kan de också nå andra organ som lever, njure och mjälte där de kan ha skadliga effekter.

Nanomaterialets risk måste bedömas från fall till fall som alla andra kemikalier, men det behövs fortfarande mer data innan vi kan bedöma dess säkerhet på ett lämpligt sätt. Echa och andra myndigheter arbetar med att informera om hur kemisk lagstiftning ska tillämpas på nanomaterial, så att vi kan garantera en säker användning.

Vem arbetar med nanomaterial?

Du kan komma i kontakt med nanopartiklar på alla arbetsplatser där de produceras eller hanteras. Det finns några särskilt utsatta områden. Det gäller till exempel dig som

  • arbetar i ett förpackningsområde där nanopartiklar tillverkas
  • rengör eller underhåller utrustning som till exempel filter
  • arbetar med svetsprocesser
  • arbetar med färg- eller sandytor
  • samlar in, transporterar eller skaffar undan avfall

Hur kommer jag i kontakt med nanomaterial?

Nanomaterial kan ta sig in i din kropp på tre olika sätt: du kan andas in dem, äta eller dricka dem eller så kan de tas upp genom huden.

Många pigment i färger är till exempel nanomaterial. När du använder en sprayfärg kan det hända att du andas in dem om du inte använder andningsskydd. Det är därför viktigt att läsa etiketterna för att se till att produkten hanteras på ett säkert sätt.

Kontakt med huden kan ske när du hanterar pulver eller vätska som till exempel färg, eller när du är i en dammig miljö med nanopartiklar.

Nanopartiklar förväntas inte komma in i kroppen genom frisk hud, men så lite hudkontakt som möjligt och god arbetsplatshygien rekommenderas alltid.

Att svälja nanopartiklar inträffar sannolikt bara om säkerhetsreglerna inte följs, till exempel om du inte tvättar händerna eller om du bär skyddskläder utanför arbetsområdet efter att ha arbetat med nanomaterial.

Var kan jag få rådgivning?

Om du är osäker på ifall materialet du arbetar med innehåller nanopartiklar ska du kunna ta reda på det genom att läsa etiketterna och tolka piktogrammen som visar potentiella faror. Det bör också finnas ett säkerhetsdatablad om risker, personlig skyddsutrustning och råd om vad man ska göra vid oavsiktlig exponering. Om du är osäker ändå bör du fråga din avdelningschef eller säkerhetsrådgivaren på din arbetsplats.