Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Uppgifter för att förhindra osund ersättning

De uppgifter som samlas in genom genomförandet av Reach-, CLP- och biocidförordningarna kan vara till stor hjälp vid bedömning av faror och risker med alternativ. 

Enligt Reach ska registranterna lämna information om ämnen som tillverkas i eller importeras till EU. Vidare kan Echa begära ytterligare information för att reda ut farhågor om ett ämne.

Uppgifterna, som är tillgängliga via Echas webbplats, kan underlätta säker användning av kemikalier och ersättningsverksamhet.

Uppgifter för att förhindra osund ersättning

 

Image

Information från registreringsunderlag och klassificerings- och märkningsanmälningar.

 

Image

Information om användningar, exponering/utsläpp, risker och alternativ för ämnen som omfattas av tillstånds- eller begränsningsförfaranden enligt Reach.

 

Image

Information om biocidämnen eller biocidprodukter som samlats in enligt biocidförordningen.

Echa har tillsammans med medlemsstaterna börjat ägna allt större uppmärksamhet åt strukturell likhet mellan ämnen. Myndigheten har också börjat hantera ämnen i grupper för att undvika att de ersätts på ett osunt sätt. Echa kommer att fortsätta att förbättra sina sätt att använda och sprida viktig information om registrerade kemikalier, särskilt när det gäller ersättning av kemikalier som inger betänkligheter.

Vill du delta i en workshop om tillgång till uppgifter som är relevanta för ersättning av farliga ämnen? --> kontakta oss.

Categories Display


Route: .live1