Användningskartor

Konceptet för användningskartan har utvecklats för att förbättra kvaliteten på informationen om användning och användningsförhållanden som kommuniceras uppåt i distributionskedjan samt effektiviteten i denna kommunikationsprocess.

Användningskartor skapas vanligtvis av nedströmsanvändares branschorganisationer genom att de samlar in information om användningar och användningsförhållanden för kemikalier inom sina sektorer på ett enhetligt och strukturerat sätt. ”Paketet med användningskartor” har utvecklats för detta ändamål inom ramen för CSR/ES-färdplanen.

Branscherna tar fram användningskartor genom att använda mallarna i paketet med användningskartorna för att tillhandahålla den information som krävs för att genomföra exponeringsbedömningar, exempelvis användningsbeskrivningar och användningsförhållanden.

Registranterna använder användningskartorna som har tagits fram av nedströmsanvändarnas branscher för att förbereda sina kemikaliesäkerhetsbedömningar i enlighet med Reach och som återspeglar relevant och realistisk information om användningar och användningsförhållanden.

Vem har nytta av användningskartorna?

Användningskartorna kommer till nytta för registranter. De ger dem

  • information om användningar och användningsförhållanden som hjälper dem att genomföra kemikaliesäkerhetsbedömningarna (CSA),
  • information direkt från nedströmsanvändarnas branscher så att kemikaliesäkerhetsbedömningen kan baseras på realistiska användningsförhållanden som är representativa för branschen,
  • ett effektivt sätt att få information om användningar från nedströmsanvändares branscher.

Användningskartor kommer till nytta för nedströmsanvändare. De ger dem

  • realistiska och användbara exponeringsscenarier som har kommunicerats av leverantörer som baserat dem på användningskartor,
  • harmoniserad och konsekvent information på branschnivå som gör det enklare för företag att bearbeta exponeringsscenarierna som de har fått från alla leverantörer,
  • en större chans att registranterna tar med användningar i sina registreringar fram till 2018 och i alla former av uppdateringar av sina underlag.

Var hittar jag ytterligare information?

Utforska denna webbplats ytterligare:

  • Fliken Mallar och tillägg innehåller alla mallar som krävs för att branscherna ska kunna förbereda användningskartor med en förklaring om hur de samarbetar. En länk till webbformuläret för att lägga till användningskartor i biblioteket finns också under denna flik.
  • Fliken Använda kartbiblioteket är den huvudsakliga plats där användningskartorna som har tagits fram av branschorganisationerna finns.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)