Samråd

REACH

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter
Ämnen: 2
 • Startdatum: 01/03/2024
 • Tidsfrist: 15/04/2024
Rekommendation för uppförande i tillståndsförteckningen
Ämnen: 5
 • Startdatum: 07/02/2024
 • Tidsfrist: 07/05/2024
Recommendation to amend authorisation list entries
Substances: 1
 • Start date: 07/02/2024
 • Deadline: 07/05/2024
Testningsförslag
Testningsförslag: 20
 • Startdatum: 08/03/2024
 • Tidsfrist: 22/04/2024
Testningsförslag: 10
 • Startdatum: 11/04/2024
 • Tidsfrist: 27/05/2024

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 4
 • Startdatum: 19/02/2024
 • Tidsfrist: 19/04/2024
CLH-förslag: 4
 • Startdatum: 04/03/2024
 • Tidsfrist: 03/05/2024
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 11/03/2024
 • Tidsfrist: 10/05/2024
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 18/03/2024
 • Tidsfrist: 17/05/2024
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 25/03/2024
 • Tidsfrist: 24/05/2024

BPR

Undantag från uteslutningskriterierna
Verksamt ämnen: 1
 • Startdatum: 01/02/2024
 • Tidsfrist: 25/04/2024

CAD/CMRD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 02/04/2024
 • Deadline: 03/06/2024

POPs

Proposals for new POPs
Consultations: 1
 • Start date: 13/03/2024 -
 • End of consultation: 08/05/2024