Samråd

REACH

Begränsningar
Samråd om SEAC:s utkast till yttrande: 2
 • Startdatum: 24/06/2020
 • Tidsfrist: 24/08/2020
Samråd om SEAC:s utkast till yttrande: 1
 • Startdatum: 01/07/2020
 • Tidsfrist: 01/09/2020
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 25/03/2020
 • Tidsfrist: 25/09/2020
Testningsförslag
Testningsförslag: 39
 • Startdatum: 07/07/2020
 • Tidsfrist: 21/08/2020

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 22/06/2020
 • Tidsfrist: 21/08/2020
CLH-förslag: 5
 • Startdatum: 03/08/2020
 • Tidsfrist: 02/10/2020
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 1
 • Start date: 13/07/2020
 • Deadline: 10/08/2020
CLH proposals: 2
 • Start date: 03/08/2020
 • Deadline: 07/09/2020

BPR

Det pågår för närvarande inga samråd.

CAD/CMD

Det pågår för närvarande inga samråd.

POPs

Det pågår för närvarande inga samråd.

Categories Display