Samråd

REACH

Tillståndsansökningar
Samråd: 15
 • Startdatum: 17/05/2023
 • Tidsfrist: 12/07/2023
Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar
Ämnen: 1
 • Startdatum: 10/05/2023
 • Tidsfrist: 07/06/2023
Ämnen: 1
 • Startdatum: 20/04/2023
 • Tidsfrist: 20/07/2023
Ämnen: 1
 • Startdatum: 31/05/2023
 • Tidsfrist: 18/08/2023
Begränsningar
Begränsningsförslag: 2
 • Startdatum: 21/12/2022
 • Tidsfrist: 22/06/2023
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 22/03/2023
 • Tidsfrist: 25/09/2023
Testningsförslag
Testningsförslag: 9
 • Startdatum: 03/05/2023
 • Tidsfrist: 19/06/2023

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 3
 • Startdatum: 03/04/2023
 • Tidsfrist: 02/06/2023
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 02/05/2023
 • Tidsfrist: 03/07/2023
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 08/05/2023
 • Tidsfrist: 07/07/2023
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 22/05/2023
 • Tidsfrist: 21/07/2023
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 30/05/2023
 • Tidsfrist: 31/07/2023

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 18/04/2023
 • Deadline: 16/06/2023
Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/03/2023
 • Deadline: 15/06/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.