Samråd

REACH

Tillståndsansökningar
Samråd: 6
 • Startdatum: 17/11/2021
 • Tidsfrist: 12/01/2022
Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar
Ämnen: 1
 • Startdatum: 22/10/2021
 • Tidsfrist: 22/12/2021
Begränsningar
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 23/06/2021
 • Tidsfrist: 03/01/2022
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 22/09/2021
 • Tidsfrist: 22/03/2022
Testningsförslag
Testningsförslag: 15
 • Startdatum: 21/10/2021
 • Tidsfrist: 07/12/2021
Testningsförslag: 20
 • Startdatum: 25/11/2021
 • Tidsfrist: 10/01/2022

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 5
 • Startdatum: 08/11/2021
 • Tidsfrist: 21/01/2022
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 29/11/2021
 • Tidsfrist: 28/01/2022

BPR

Other calls for comments and evidence
Other calls for comments and evidence: 1
 • Start date: 24/11/2021
 • Deadline: 31/01/2022

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 11/10/2021
 • Deadline: 10/12/2021

POPs

There are currently no ongoing consultations.