Samråd

REACH

Tillståndsansökningar
Samråd: 4
 • Startdatum: 17/02/2021
 • Tidsfrist: 14/04/2021
Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar
Ämnen: 1
 • Startdatum: 17/03/2021
 • Tidsfrist: 17/06/2021
Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter
Ämnen: 8
 • Startdatum: 09/03/2021
 • Tidsfrist: 23/04/2021
Begränsningar
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 21/12/2020
 • Tidsfrist: 21/06/2021
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 24/03/2021
 • Tidsfrist: 24/09/2021
Testningsförslag
Testningsförslag: 31
 • Startdatum: 18/03/2021
 • Tidsfrist: 03/05/2021

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 15/03/2021
 • Tidsfrist: 14/05/2021

BPR

Det pågår för närvarande inga samråd.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 23/03/2021
 • Deadline: 22/06/2021
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 14/04/2021
 • Deadline: 13/07/2021

POPs

Det pågår för närvarande inga samråd.

Categories Display