Samråd

REACH

Tillståndsansökningar
Samråd: 11
 • Startdatum: 12/08/2020
 • Tidsfrist: 07/10/2020
Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter
Ämnen: 2
 • Startdatum: 01/09/2020
 • Tidsfrist: 16/10/2020
Begränsningar
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 25/03/2020
 • Tidsfrist: 25/09/2020
Testningsförslag
Testningsförslag: 6
 • Startdatum: 24/08/2020
 • Tidsfrist: 08/10/2020
Testningsförslag: 29
 • Startdatum: 21/09/2020
 • Tidsfrist: 05/11/2020

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 5
 • Startdatum: 03/08/2020
 • Tidsfrist: 02/10/2020
CLH-förslag: 5
 • Startdatum: 24/08/2020
 • Tidsfrist: 23/10/2020
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 14/09/2020
 • Tidsfrist: 13/11/2020

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution
Verksamma ämnen: 2
 • Startdatum: 28/08/2020
 • Tidsfrist: 27/10/2020

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

Det pågår för närvarande inga samråd.

Categories Display