Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.

Hexahydromethylphthalic anhydride

including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers EG-nr : - CAS-nr : -
Orsak till införande
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Datum för införande
19/12/2012
Beslut
IUCLID-datauppsättning
Understödjande dokument
Svar på kommentarer
Anmärkningar

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride 243-072-0 19438-60-9 Expert judgement
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride 260-566-1 57110-29-9 Expert judgement
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride 256-356-4 48122-14-1 Expert judgement
Hexahydromethylphthalic anhydride 247-094-1 25550-51-0 Expert judgement

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1