Varför ersätta?

Det finns många anledningar till att företag väljer att ta det här steget. Under arbetet med att utveckla tekniken och funktionerna i sina produkter väljer många företag att samtidigt minimera de risker som uppstår på grund av en kemikalie som de använder.  De kan till exempel byta till en mindre farlig kemikalie, en annan teknik eller en annan produktdesign. Ofta vidtas en kombination av de här åtgärderna. På så sätt kan företagen förbättra sin allmänna effektivitet, främja innovationer, skaffa konkurrensfördelar eller sänka sina kostnader.

Innovationer och effektivitet

Genom att ständigt söka efter säkrare alternativ får företaget möjlighet att systematiskt se över verksamheten och hur den bedrivs. Man kanske till exempel upptäcker att en funktion som uppfylls av en viss kemikalie inte längre behövs, på grund av förändringar i tillverkningsprocessen eller produktens design. Detta främjar i sin tur nya innovationer. Att regelbundet granska materialanvändningen och produktionsprocesserna kan också öka effektiviteten, genom minskad resursanvändning och minskade avfallsmängder under hela livslängden för slutprodukten.

Konkurrensfördelar

Att byta ut farliga kemikalier kan ge ditt företag konkurrensfördelar. Kunderna lockas av företag som erbjuder effektiva produkter som är säkra både för dem som tillverkar dem och för konsumenterna. Substitution kan också bidra till konkurrensfördelar för dina kunder och minska deras kostnader för att följa kemikalielagstiftningen. Marknadsför din produkt på ett genomtänkt sätt så att kunderna ser att du erbjuder mer än konkurrenterna.

Lägre kostnader för att följa lagstiftningen

Farliga kemikalier är hårt reglerade för att skydda människor och miljö från deras skadliga effekter. Därför måste sådana kemikalier kontrolleras mycket noggrant på arbetsplatsen och genom hela distributionskedjan. Genom att i stället använda säkrare kemikalier eller andra tekniska lösningar kan du sänka dina kostnader, eftersom det krävs mindre tid och resurser för att hantera riskerna.

En god gärning

Många företag ser substitution som en självklar god gärning. Att minska riskerna för dina medarbetare och för konsumenterna som använder produkten och samtidigt minska miljöpåverkan från din verksamhet bidrar på ett mycket konkret sätt till ett friskare Europa, såväl i dag som för kommande generationer.

Behöver du mer tid?

Det kan ta lång tid att hitta alternativ och att testa dem. Om en kemikalie som du använder finns med i Reachs tillståndsförteckning får du inte använda den efter slutdatumet. Om du inte har hittat ett alternativ vid denna tidpunkt måste du ansöka om tillstånd för att få fortsätta använda kemikalien.

Mer information finns här: Tillstånd enligt Reach

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)