Plattformen för diskussioner mellan icke-statliga organisationer och Echa

Vi anordnar återkommande möten med våra icke-statliga, ackrediterade intresseorganisationer för att diskutera aktuella frågor som är av intresse för civilsamhället. Alla icke-statliga, ackrediterade intresseorganisationer är välkomna att bidra till mötenas innehåll och att delta i dem antingen personligen eller på distans.

Icke-statliga, ackrediterade intresseorganisationer får automatiskt inbjudningar till plattformsmötena så fort deras ansökan har godkänts av Echa.

Mötesdokument inklusive mötesanteckningar publiceras på denna sida.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)