Samarbete med ackrediterade intressentorganisationer

Samarbete med ackrediterade intresseorganisationer bidrar till ett effektivt informationsflöde både från fältet till Echa och vice versa. Ackrediterade intresseorganisationer kan stödja Echas arbete genom olika organ och nätverk.

Intressenter uppmanas att ange vilka organ och nätverk de skulle vilja medverka i. På grund av ett begränsat antal platser och för att säkerställa en balanserad representation av intressenter från olika branscher, väljs observatörer från listan med intresserade intresseorganisationer. Det finns också aktiviteter som är öppna för alla ackrediterade intressenter, såsom workshoppen för ackrediterade intressenter och nätverket för informatörer.

Ackrediterade intressenter kan uttrycka ett intresse för att delta i följande organ och nätverk:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)